2009-11-27

Vallás szelíden térdrekényszeíti az izmust

Nos, ha ez egy szimbolikus harc a fogalmakért, akkor a legkülönböző izmusok a legveszélyesebbek, mert azok konkrétan az objektív világot akarják átalakítani.

A vallás ezzel szemben más. Eszembe jut Jézus és Barabás. Jézus a csendes lázadó, Barabás a forrongó hivő. Jézus átalakította a világot hitelveivel, csendes és békés tanításával. Barabás felfordulást csinált.

Mindketten a keresztfán végezték.

No comments:

Post a Comment