2009-12-26

Hogy eligazodjam

Annak érdekében, hogy eligazodjak a jelenlegi politikai viszonyok mellett, rájöttem, hogy azokat az eszméket kell megvizsgálnom, amelyek  segítségével megfogalmazhatóak az elitek törésvonalai. 

A törésvonal elméletet annyiban lehetne továbbvinni - nem tudom, hogy van-e erre kísérlet -, hogy azt kiterjesszük a politikai elit gondolkodására. Míg a politikai kultúrában a vélemények reflektálatlanok és attitűdszerűek, addig azok a politikai gondolkodóknál és elitnél az értékszinten megfoghatóak.

Ennek megfelelően nincs más mód, mint újra felfedezni a rendszerváltáskor harsány politikai diskurzust, és újraértelmezni az ott megjelent álláspontokat. (Véleményem szerint az álláspontok történetileg adottak, de újra- és átértelmezhetőek.) Ennek segítségével megvizsgálhatjuk, hogy az ideáltípusok milyen formában és mennyire valósultak meg, mennyire hajoltak el tőle.


Milyen felfogásokat találtam az államról és kormányzatról?


- liberális jogállami radikalizmus

- radikális demokráciafelfogás

- konszenzusos demokráciafelfogás

- guvernamentalista felfogás


Munkára fel.


2009-12-12

Már régóta

Se szeri se száma azoknak a bölcsességet szeretőknek, akik legfőbb erkölcsi erénynek, a megvalósítandó eszménynek a következőt állították föl; "Ne tegyél olyat mással, amit magadnak sem kívánnál meg!" Így fogalmazott Jézus, Konfuciusz, Campanella, Pascal és még sorolhatnánk.

Szeretném megjegyezni, hogy semmi kivetnivalót nem találok abban, ha a Kálvin téri aluljáróban leszaggatom a ruháidat és az emberek szeme láttára megerőszakollak, én nagyon szeretném, ha velem is ez megtörténne.

Arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy abban sincsen semmi kivetnivaló, ha olajos hordót öntök egy lápra, mivel úgysem leszek láp, ezért nem is tudom elképzelni, milyen lenne lápként olajos hordóból kapni. Például.